fitness
  • 234 үзэлт
  • 0 сэтгэгдэл
  • 2024-04-12

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 2023 оны буцаан олголтоор 68.6 тэрбум төгрөгийг ААН-үүдэд шилжүүлж эхэлж байна.

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор УИХ-аас 2019 онд баталсан Татварын багц хуулийн шинэчлэлээр татвар төлөгчдөд олон давуу талыг бий болгосны нэг нь татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд ААНОАТ-ыг 1%-иар төлдөг болсон.

  • 300 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААН шууд 1%-аар татвар төлнө
  • 300 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААН 10%-аар татвараа төлөөд төлсөн татварынхаа 90%-ийг буцаан авдаг болсон.

Мөн алсын зайн хөнгөлөлт, тусгайлан дэмжих салбарт үйл ажиллагаа явуулсны хөнгөлөлт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ажил олгосны хөнгөлөлт зэрэг бусад хөнгөлөлтүүдийг татвар төлөгчид эдэлж байна.

Буцаан олголт авах татвар төлөгчдийн тоо, буцаан авах дүн жил бүр өсөж байгаа нь татвар төлөгчдийн хуулийн мэдлэг сайжирч, татварын хууль тогтоомжийн мөрдөлт сайжирч байгааг харуулж байна.

зураг
 

 

Эх сурвалж: Татварын Ерөнхий Газар

Бусад мэдээ

Хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд мөнгө өгөх, өнгөрсөн хугацааныхыг нь нөхөн олгоход нийт 167 тэрбум төгрөг зарцуулна

Хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд мөнгө өгөх, өнгөрсөн хугацааныхыг нь нөхөн олгоход нийт 167 тэрбум төгрөг зарцуулна

2023 оны улсын төсвийг 1.8 их наяд төгрөгөөр тодотгох гэж байна.Энэхүү төсвийн тодотголын төслийг Са

“Дэлхийн мөнгөний долоо хоног-2023” олон улсын аяныг 10 дахь жилдээ тэмдэглэлээ

“Дэлхийн мөнгөний долоо хоног-2023” олон улсын аяныг 10 дахь жилдээ тэмдэглэлээ

Олон улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллага /OECD/-аас санаачилсан хүүхэд, залууст санхүүгийн

Сэтгүүлч Ж.Хэрлэн
Сэтгүүлч Ж.Хэрлэн