fitness
  • 292 үзэлт
  • 0 сэтгэгдэл
  • 2023-03-20
Сургалтын хөтөлбөрт мэдээллийн технологид түшиглэн Улаанбаатар хотод дэд бүтэц, ухаалаг шийдлийг нутагшуулах, нийгмийн хариуцлага, ил тод байдал, оролцооны зарчмаар төсөв боловсруулах зэрэг асуудлыг макро болон микро түвшнээс авч үзэх агуулга багтжээ.
Иргэдийн оролцоо, орон нутгийн эдийн засаг сэдэвт онол, практикийг олон улс болон Монгол Улсын онцлогт уялдуулан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан. Багшлах эрх олгох сургалтын хөтөлбөрийг тусгайлан боловсруулснаар Монгол дахь нөхцөл байдлыг олон улсын туршлагатай жишин энэхүү мэдлэгийг олон нийтэд түгээх ач холбогдолтой юм.

Бусад мэдээ

Гэр бүлийн харилцааг сүйрүүлдэг 10 алдаа

Гэр бүлийн харилцааг сүйрүүлдэг 10 алдаа

Чухам юу хосын харилцаа сүйрүүлэхэд гол тулгуур болж байгааг та бүхэндээ дуулгая.

Хөдөлмөрийн насны ажилгүй хүмүүс хүүхдийн дэргэд архидан согтуурч хүчирхийлэл үйлдэж байна

Хөдөлмөрийн насны ажилгүй хүмүүс хүүхдийн дэргэд архидан согтуурч хүчирхийлэл үйлдэж байна

Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт оногдуулж буй ялын бодлого, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ” х

Ариунзул С.
Ариунзул С.